TPHCM – hướng tới thành đô thị sáng tạo của Thành phố Thủ Đức

UBND TP Thủ Đức (TP HCM) vừa “đặt hàng” Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM thực hiện 2 chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, gồm: Chương trình nghiên cứu Quản lý và phát triển đô thị và Chương trình nghiên cứu Ứng dụng công nghệ phục vụ đô thị thông minh và chuyển đổi số.

Hai chương trình này sẽ là nền tảng cho mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh tại TP Thủ Đức trong thời gian tới, hướng TP Thủ Đức trở thành đô thị sáng tạo, tương tác cao.

Lễ ký kết hợp tác hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ giữa UBND TP Thủ Đức với Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM

Thành phố Thủ Đức hướng tới thành đô thị sáng tạo sau khi thành lậpThành phố Thủ Đức hướng tới thành đô thị sáng tạo sau khi thành lập

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết TP Thủ Đức sẽ tăng cường kết nối với Sở Khoa học và Công nghệ để xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Thủ Đức. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ doanh nghiệp và người dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh.