TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ URBAN GREEN THÁNG 9 – 10 NĂM 2022

Cập nhật tiến độ dự án căn hộ chung cư Urban Green mặt tiền đường số 6, Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Thủ Đức – các hình ảnh thi công giữa tháng 9 – 10 năm 2022

Hình ảnh

Urban Green - Tiến độ tháng 10/2022

Urban Green - Tiến độ tháng 10/2022

Urban Green – Tiến độ tháng 10/2022

Urban Green - Tiến độ tháng 10/2022

Urban Green – Tiến độ tháng 10/2022

Urban Green - Tiến độ dự án tháng 10 năm 2022

Urban Green – Tiến độ dự án tháng 10 năm 2022

Urban Green - Tiến độ dự án tháng 10 năm 2022

Urban Green – Tiến độ dự án tháng 10 năm 2022

Urban Green - Tiến độ dự án tháng 10 năm 2022

Urban Green – Tiến độ dự án tháng 10 năm 2022

Urban Green - Tiến độ dự án tháng 10 năm 2022

Urban Green – Tiến độ dự án tháng 10 năm 2022