Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Urban Green tháng 12 năm 2022

Cập nhật tiến độ dự án căn hộ chung cư va shophouse Urban Green vào ngày 1 tháng 12 năm 2022…

Urban Green tháng 12 năm Tiến độ dự án Urban Green tháng 12 năm 2022

Tiến độ dự án Urban Green tháng 12 năm 2022

Tiến độ :

  • The Aster : hoàn thiện thi công ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông móng, dầm, sàn B1 của Zone ( bể sinh hoạt ) và Zone 3 ( bể xử lý nước thải )
  • The Bliss : Hoàn thiện thi công cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông móng dầm sàn bể tự hoại của Zone 1.
  • Hoàn thiện thi công cốt thép, ván khuông, đổ bê tông móng Pit, dầm sàn bể sinh hoạt, vách bể nước của Zone 2, móng dầm của Zone 3, móng Pit và vách hốt Pit của Zone 5.
  • Hoàn thiện thi công cốt thép, đổ bê tông dầm sàn, ván khuôn chân vách biên của tầng hầm, cột vách B1-T1 và dầm sàn tầng T1 của Zone 8.
  • Hoàn tiện thi công chấm thấm của vách biên B1-T1 và ống điện âm sàn T1 của Zone 8.

Hình ảnh

Tiến độ dự án Urban Green tháng 12 năm 2022

Tiến độ dự án Urban Green tháng 12 năm 2022

Tiến độ dự án Urban Green tháng 12 năm 2022

Tiến độ dự án Urban Green tháng 12 năm 2022