CLIP CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN URBAN GREEN THÁNG 10/2022

Theo tiến đô mới nhất được cập nhật cuối tháng 9/2022 tại Urban Green, dự án đã hoàn thành công tác thi công bê tông lót móng dầm sàn tại Zone 6 và Zone 7. Bên cạnh đó, khu vực B1-L1 của Zone 6 & Zone 7 đã hoàn thành thi công ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông móng, cột vách, dầm sàn.

Liên hệ

Phone: 0911525454

Website: www.urbangreen.info

Clip tiến độ tháng 10