Cập nhật tiến độ dự án Urban Green tháng 3 năm 2024

Những hình ảnh tiến độ mới nhất tại công trường Urban Green thời điểm cuối tháng 2 và bước sang tháng 3 năm 2024:

Tiến độ Urban Green tháng 3 năm 2024

Tháp The Aster:

– Hoàn thiện lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột vách tầng sân thượng – tầng mái

– Hoàn thiện đổ bê tông cột vách tầng sân thượng – tầng mái

– Hoàn thiện lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm sàn kĩ thuật, sàn mái, parapet

– Hoàn thiện đổ bê tông dầm sàn kĩ thuật, sàn mái, tường chắn

Tiến độ Urban Green tháng 3 năm 2024
Tiến độ Urban Green tháng 3 năm 2024

Tháp The Bliss:

– Hoàn thiện lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột vách tầng sân thượng – tầng mái

– Hoàn thiện đổ bê tông cột vách tầng sân thượng – tầng mái

– Hoàn thiện lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm sàn kĩ thuật, sàn mái

Tiến độ Urban Green tháng 3 năm 2024
Tiến độ Urban Green tháng 3 năm 2024

Liên hệ Urban Green qua : Hotline/Zalo – 0911 525 454